Strona Główna
Aktualności

Orszak Trzech Króli 2020

Email Drukuj PDF

 

Nowy rachunek do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Email Drukuj PDF

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje, że zgodnie z Ustawą
z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2019 poz. 1579) nałożono na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Od 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto
o numerze 07 9221 0000 0032 4164 2000 0360.

Poprawiony: piątek, 03 stycznia 2020 15:48
 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

O G Ł O S Z E N I E


Uprzejmie informuję, że w dniu 24 grudnia 2019r. ( wtorek ) Urząd będzie czynny do godz. 12:00 ,
natomiast w piątek dnia 20.12.2019 do godz. 15:00.


Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Jan Słomiak

Poprawiony: środa, 18 grudnia 2019 08:31
 

Zaproszenie na spotkanie wigilijne

Email Drukuj PDF

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki bardzo serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy na spotkanie wigilijne w dniu 21 grudnia 2019 r. (sobota), w godz. 11:00-13:00.

Spotkanie odbędzie się przed budynkiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Jan Słomiak

 


Strona 4 z 190
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama