Strona Główna
Aktualności

Finał diecezjalnego konkursu „WARTOŚCIOWE OPOWIEŚCI”

Email Drukuj PDF

27 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim odbył się finał diecezjalnego konkursu „WARTOŚCIOWE OPOWIEŚCI”. Konkurs zorganizowany został przez Szkołę Podstawową w Kosowie Lackim, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego w Drohiczynie oraz Fundację „MATER”. Swoim patronatem konkurs objęli Ks. Biskup Piotr Sawczuk Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej, Senator Rzeczpospolitej Polskiej Pan Waldemar Kraska, Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Pan Jan Słomiak oraz Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum.
Galę finałową konkursu swoją obecnością zaszczycili Ks. Biskup Piotr Sawczuk Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej, Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Pan Jan Słomiak, współorganizator przedsięwzięcia Ks. dr Krzysztof Mielnicki, dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury Pani Ewa Rutkowska. Uroczystości gali finałowej konkursu rozpoczął spektakl, przygotowany przez uczniów koła teatralnego PROMYK ze Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim, pt.: „Gdybym dziś spotkał Małego Księcia”.
W konkursie wzięło udział 30 szkół podstawowych z terenu całej diecezji. Wpłynęło 182 prace plastyczne i 54 prace literackie. Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III, IV – VI, VII – VIII. Do rozstrzygnięcia konkursu powołano dwie komisje, którym przewodniczył Dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie ks. dr Krzysztof Mielnicki. Komisja wyłoniła 42 laureatów i przyznała: 8 pierwszych, 10 drugich, 9 trzecich miejsc i 15 wyróżnień.
Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy, nagrodę książkową z wyd. JEDNOŚĆ, a także nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego. Gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom, a także dziękujemy wszystkim współorganizatorom, sponsorom i uczestnikom za to, że włączyli się w to wspólne dzieło.

Zdjęcia z konkursu

 

Konkurs ofert na sprzedaż samochodów

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

 

Gmina Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

08-330 Kosów Lacki

woj. mazowieckie

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki FS – LUBLIN ŻUK,

 

NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO

Gmina Kosów Lacki

Ul. Kolejowa 2

08-330 Kosów Lacki tel. 25-7879105

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

           Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem ,,przetarg na samochód ŻUK ’’ w pokoju nr 1 w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki, Ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki w terminie do dnia 9 grudnia 2019r. do godz. 12.00

OGŁOSZENIE

Wzór formularza w załączeniu


 

OGŁOSZENIE

 

 

Gmina Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

08-330 Kosów Lacki

woj. mazowieckie

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż samochodu osobowego marki OPEL ASTRA–G-CC

 

NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO

Gmina Kosów Lacki

Ul. Kolejowa 2

08-330 Kosów Lacki tel. 25-7879105

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

           Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem ,,przetarg na samochód OPEL ASTRA ’’ w pokoju nr 1 w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki, Ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki w terminie do dnia 9 grudnia 2019r. do godz. 12.00

Ogłoszenie

Wzór formularza w załączeniu


 

Pogrzeb kpr. Edwarda Iwanowskiego ps. „Szatan”

Email Drukuj PDF

23 listopada 2019 r. w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kosowie Lackim odbył się pogrzeb kpr. Edwarda Iwanowskiego ps. „Szatan”, „Biały”. Był żołnierzem 30 Dywizji Piechoty Armii Krajowej okręgu Polesie, która szykując się do planu „Burza” operowała na Podlasiu z Uderzeniowymi Batalionami Kadrowymi AK okręgu Sokołów Podlaski dowodzonymi przez ppor. Czesława Grądzkiego „Krzemienia” oraz oddziałem Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem ppor. Franciszka Malinowskiego „Buksa”. W związku z licznie przybywającymi ochotnikami przystępującymi do tych jednostek, zaistniała konieczność dozbrojenia ich. „Krzemień” postanowił więc odebrać broń wrogowi. Na granicy miejscowości Telaki i Kutyski, na wysuniętej linii kolejowej Małkinia-Sokołów Podlaski kwaterowało w drewnianym domu 4 Niemców i 12 własowców z formacji bahnschutz, której zadaniem była ochrona kolei i jej szlaków. Mimo dobrze przygotowanego planu akcja przeprowadzona w drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy, 11 kwietnia 1944 r. nie powiodła się. Właściciel budynku obiecywał, że drzwi wejściowe będą otwarte. Nie udało się jednak tego zrobić. Wzięcie ich szturmem zniszczyło element zaskoczenia, który miał być kluczem do powodzenia. Zbudzeni Niemcy otworzyli do partyzantów ogień z broni maszynowej.

Więcej…
 

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy XII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2019r. o godz. 12 °° w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Zapytania mieszkańców gminy.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Kosowie Lackim   w czteroletnie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Kosowie Lackim.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki.

7. Przyjęcie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 18 października 2019r.

8. Przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 18 października 2019r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki.

10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

11.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019.

12.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

13.Odpowiedzi na zapytania.

14.Sprawy różne.

15.Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta i Gminy.

16.Zamknięcie obrad sesji.                                                  

   Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

 

Wiesław Wiśniewski

 


Strona 5 z 188
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama