Strona Główna
Aktualności

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dn 6 maja 2019

Email Drukuj PDF

Postanowienie dostepne pod linkiem


LINK

Poprawiony: wtorek, 07 maja 2019 13:49
 

ZARZĄDZENIE NR 18/2019

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE NR 18/2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

                Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

 (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 506)  zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki ustanawiam dzień 2 maja 2019r. – (czwartek) dniem wolnym od pracy.

§ 2.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

                        /-/      Jan Słomiak   

 

Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 26 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Poprawiony: piątek, 26 kwietnia 2019 14:32 Więcej…
 


Strona 7 z 173
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama