Strona Główna
Aktualności

Ankieta dla mieszkańców dot. zbiorników bezodpływowych

Email Drukuj PDF

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje gminy do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Dane te będą przekazywane w ramach „Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021 r.” prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowane jest szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki prowadzi aktualizację gminnej ewidencji. Każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości na terenie gminy Kosów Lacki wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki w pokoju nr 4, na stronie internetowej www.kosowlacki.pl, a także u sołtysów.

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy składać w terminie do 30 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki, osobiście, za pośrednictwem poczty, platformy ePUAP, bądź sołtysa.

Załącznik

Wzór ankiety 

 

Zaproszenie na Szkolenie dopłaty bezpośrednie 2020

Email Drukuj PDF

001

Poprawiony: środa, 26 lutego 2020 09:16
 

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Email Drukuj PDF

 

 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza rolników do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, który przebiega pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Warunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Regulamin konkursu

Ważne terminy:

  • 17.04.2020 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
  • 29.05.2020 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu
  • 22.06.2020 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
  • 29.06-17.07.2020 r. - wizytacja gospodarstw finałowych

Link do filmów wykonanych w 2019 roku podczas wizytacji 16 finałowych gospodarstw

 

Kongres Polska Wielki Projekt w Kosowie Lackim

Email Drukuj PDF

Kongres Polska Wielki Projekt w Kosowie LackimKosów Lacki, jako jedno z 20 miast w Polsce, będzie miał zaszczyt gościć wystawę Kongresu Polska Wielki Projekt oraz reżyser Annę Ferens, autorkę filmu "Rzeczpospolita - Reaktywacja", którego projekcja odbędzie się przy okazji wystawy. Wydarzenie będzie miało miejsce w dniu bardzo symbolicznym - 1 marca, w dniu Żołnierzy Wyklętych.

MGOK, 1 III 2020, godz. 15.30

ZAPRASZAMY

Poprawiony: czwartek, 20 lutego 2020 09:08
 


Strona 7 z 197
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama