Strona Główna
Aktualności

Ogłoszenie Przedszkole

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE      

 

Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola  na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się 26 czerwca ( środa )  o godzinie 1615 w Gminnym Przedszkolu w Kosowie Lackim ul. Polna 1

 

Podziękowanie Przedszkole

Email Drukuj PDF

PODZIĘKOWANIE

 

Rada Rodziców Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim, dzieci oraz pracownicy, składają podziękowania wszystkim sponsorom, którzy pomogli zorganizować Dzień Rodziny w naszym przedszkolu w dniu 6 czerwca 2019r.

Serdecznie dziękujemy:

Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki,   Panu Pawłowi Zakrzewskiemu, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim, Piekarni Panu Danielowi Koroś, Pani dyrektor GOK w Kosowie Lackim

firmom:

Sali Weselnej Jurkowscy, Mado, Staoil, Austenit Sztajerwald

sklepom:

Getmor, Gama, Mila

Druhom strażakom z jednostki straży pożarnej w Kosowie Lackim, przedstawicielom policji z komisariatu w Kosowie Lackim i Sokołowie Podlaskim, uczniom kl. VIIIA ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

oraz wszystkim rodzicom, którzy w bezpośredni sposób przyczynili się do przygotowania i obsługi tegorocznego Dnia Rodziny.

 

Ogłoszenie gazociąg

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że w każdą środę w godz.900 -1400
w Urzędzie Miasta i Gminy pełni dyżur Przedstawiciel DUON Dystrybucja Spółka z o.o. – udzielający informacji na temat przyłączania nieruchomości do sieci gazowej oraz planów inwestycyjnych w tym zakresie.
Realizacja sieci gazowej uzależniona jest od liczby zainteresowanych osób na poszczególnych ulicach, czy miejscowościach.
Zapraszamy do korzystania z konsultacji i składania deklaracji
w przypadku chęci przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej.

 

 

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

Email Drukuj PDF

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Miasta i Gminy Kosów Lacki raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.
Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Nad przedstawionym przez Burmistrza raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.
W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Termin sesji ustalono na dzień 28 czerwca 2019 roku.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Poprawiony: czwartek, 13 czerwca 2019 10:10
 


Strona 9 z 179
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama