Strona Główna
Aktualności

Kontynuacja budowy trasy 627 z Kosowa do Sokołowa

Email Drukuj PDF

rozebrane tory kolejowe w KostkachSamorząd Kosowa Lackiego i mieszkańcy kilku wsi położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej z Kosowa do Sokołowa chcą, by w przyszłości trasa biegła po śladzie dawnej linii kolejowej. Tiry pędziłyby bowiem z dala od gęsto zabudowanych wiosek. Ale gmina Sokołów, która w 2013 r. dostała od PKP działki potrzebne do budowy drogi, zaczęła je wyprzedawać.

O pomyśle budowy drogi wojewódzkiej po śladzie zlikwidowanej na początku lat 90. linii kolejowej Małkinia - Kosów Lacki - Sokołów Podlaski mówi się od kilkunastu lat. Obecna trasa, łącząca dwa ostatnie miasta jest bardzo kręta, a do tego biegnie przez kilka dużych wsi.

Do Kosowa budują
(…) Wieloletnie, uporczywe starania samorządowców z Kosowa Lackiego, zwłaszcza burmistrza Jana Słomiaka doprowadziły do tego, że władze województwa mazowieckiego oraz wojewoda znaleźli w ubiegłym roku pieniądze na budowę drogi od mostu w Małkini do Kosowa Lackiego. Prace na kilkunastokilometrowym odcinku są mocno zaawansowane (...)

Rozpoczęcie prac ucieszyło i mieszkańców, i władze samorządowe, ale też sprowokowało pytania mieszkańców miejscowości położonych przy trasie Kosów - Sokołów Podlaski: co dalej z przebiegiem trasy wojewódzkiej?

Poprawiony: piątek, 27 marca 2015 14:02 Więcej…
 

NIe dla wypalania traw

Email Drukuj PDF

nie dla wypalania traw - plakatKOMUNIKAT O SZKODLIWOŚCI WYPALANIA TRAW.

CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCH WYPALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE, W TYM PODPALACZE, PRZYPADKOWE OSOBY ORAZ STRAŻACY!!!

            Ogień to żywioł. Zdarza się, że w starciu z nim giną także osoby wyszkolone w walce
z płomieniami. Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko.
W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są, że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują, niestety mylą sie i czasami kończy się to tragedią. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i prznoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Więcej…
 

Zaproszenie na sesję

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu 27 marca 2015r. o godz.10°°, która odbędzie się w Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim ul. Szkolna  21.     Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim za 2014 rok.

7.Informacja o pracy Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosowie Lackim za 2014 rok.

8.Przedstawienie Raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014rok.

9. Informacja o realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie   wyboru   przedstawicieli Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kosowie Lackim.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kosów Lacki na 2015 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie   wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2015-2025.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok  2015.

17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

18.Sprawy różne.

19.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

20.Zamknięcie obrad.                                                

                                                                                        Przewodniczący

                                                                                   Rady Miasta i Gminy

 

                                                                                     Stanisław Kuziak              

 

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro

Email Drukuj PDF

Na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.mgok.kosowlacki.pl dla miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim w ramach ”Poprawa jakości oferty kulturalnej i promocja dziedzictwa kulturowego regionu w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim”

Plik do pobrania

 


Strona 160 z 208
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama