Strona Główna
Aktualności

Dzień Ziemi 2014

Email Drukuj PDF

plakat manifest 2014

 

Karty zgłoszeniowe do konkursów dostępne pod adresem http://kosowlacki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=299:kosowski-manifest-z-okazji-dnia-ziemi&catid=65:mgok&Itemid=97

 

Zaproszenie na sesję XXXII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu  28 kwietnia 2014r.

o godz.13°° w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja o realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  na lata 2009-2015.

7.Ocena zasobów pomocy społecznej.

8.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi    za 2013 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu zadań na drogach powiatowych w gminie Kosów Lacki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kosowie Lackim.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2014-2020.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok   2014.

13.Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w 2013 roku.

14.Informacja o działalności Posterunku Policji w Kosowie Lackim w 2013 roku.

15.Wręczenie nagrody Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki.

16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17.Sprawy różne.

18.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

19.Zamknięcie obrad.                                                  

                                                                                      Przewodniczący

                                                                                   Rady Miasta i Gminy

 

                                                                                    Stanisław Kuziak              

Poprawiony: środa, 23 kwietnia 2014 21:38
 
 

50 rocznica odnalezienia obrazu Ekstaza św. Franciszka w Kosowie Lackim

Email Drukuj PDF

400 rocznica śmierci El Greco.  50 rocznica odnalezienia obrazu Ekstaza św. Franciszka w Kosowie Lackim                    

          zoomdsc09248  Rok 2014 został ogłoszony przez UNESCO Międzynarodowym Rokiem El Greco. Okazją stała się 400. rocznica śmierci hiszpańskiego Mistrza manieryzmu.

            Dla Kosowa Lackiego, niewielkiej miejscowości położonej na skraju Podlasia, to także wydarzenie szczególne. To właśnie tu, dokładnie 50 lat temu odkryto obraz, który wywołał tak duże poruszenie i który jest niewątpliwie jednym z najcenniejszych dzieł w polskich zbiorach. Eksponowany jest w siedleckim Muzeum Diecezjalnym, tam też w bieżącym roku odbywa się cykl imprez okolicznościowych. Kosów Lacki, choć nie dla wszystkich może to być klarowne, ma w tej historii miejsce szczególne. Długo też, do czasu otwarcia wystawy w Siedlcach, obraz nazywano „kosowskim El Greco”. Dlatego też podjęto się tu, w miejscu, które przez kilka dekad było domem dla anonimowego wtedy arcydzieła, organizacji obchodów upamiętniających i hiszpańskiego Mistrza, i wydarzenia sprzed 50 lat. Inicjatywa powstała w kręgu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim a kuratorami obchodów zostali Marek Kołodziejski i Artur Ziontek.      

Poprawiony: piątek, 11 kwietnia 2014 07:26 Więcej…
 


Strona 161 z 188
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama