Strona Główna
Aktualności

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2012

Email Drukuj PDF

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2012

 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przyjęty został uchwałą Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki Nr IX/53/2011 dnia 26 października 2011r. Projekt Programu poddany został konsultacjom społecznym. Na realizację zadań publicznych zaplanowano kwotę 10 000 zł. Współpraca Gminy z organizacjami została określona w §3 Programu,

Więcej…
 

Stan Pogotowia Przeciwpowodziowego

Email Drukuj PDF

Kosów Lacki , dnia 12.04.2013 r.

                        OGŁOSZENIE

       Ogłasza się , że w dniu 12.04.2013 r. został wprowadzony stan pogotowia przeciwpowodziowego dla sołectw Gminy Kosów Lacki położonych nad wałem od miejscowości Rytele Święckie do miejscowości Bojary (dla sołectw Rytele Święckie , Bojary).

      W związku z powyższym ludność zamieszkała na terenie  zalewowym powinna być przygotowana na polecenie do natychmiastowej ewakuacji ludności, inwentarza i mienia.

 

Ogłoszenie wpłaty za odpady

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE
Gmina Kosów Lacki informuje, że wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do dnia 10 lutego 2014 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki Powiatowy Bank Spółdzielczy Oddział Kosów Lacki.
Nr konta 48 92210000 00324164 2000 0010

Poprawiony: czwartek, 06 lutego 2014 10:40
 

Konsultacje społeczne ws. nazw ulic

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ogłasza przystąpienie do konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic wydzielonym drogom dojazdowym w mieście Kosów Lacki:

    droga dojazdowa (– ciąg pieszo jezdny) – oznaczona działkami nr ewid. 657/2, 657/5 położona od ulicy Młynarskiej w kierunku północnym. Droga jest równoległa do ulicy Zacisze. Przy tej drodze znajdują się 4 działki budowlane. Ulica znajduje się w osiedlu ,,800-lecia”

    droga dojazdowa oznaczona działką nr ewid. 1342/1 położona od ulicy Polnej w kierunku zachodnim ( do byłych torów PKP) w pobliżu sali weselnej ,,Jurkowscy”. Droga przebiega równolegle do ulicy Ogrodowej . Przy drodze wydzielone jest 16 działek budowlanych. Ulica znajduje się w osiedlu ,,Nowe”

    droga dojazdowa oznaczona jako działka nr ewid. 1503/1 położona od ulicy Spacerowej w kierunku południowym. Przy drodze wydzielonych jest 13 działek budowlanych. Ulica znajduje się w osiedlu ,,Słoneczne”

Z dokumentacją w tej sprawie można zapoznać się w pokoju nr 4 tut. urzędu oraz pod nr telefonu 25-7879105 wew.113

Zapraszamy mieszkańców naszego miasta do składania propozycji nazw ulic. Propozycje należy przedstawić na formularzach konsultacji propozycji nazw ulic dostępnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim i na stronie internetowej Miasta i Gminy Kosów Lacki. Formularze można złożyć w pokoju nr 1 w zamkniętych kopertach z dopiskiem,, propozycje nazw ulicy” a także przesłać w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Na propozycje oczekujemy od dnia 8 kwietnia 2013r. do dnia 26 kwietnia 2013r. Proponowane nazwy ulic zostaną przedstawione Radnym Miasta i Gminy, którzy na najbliższej sesji ostatecznie podejmą uchwałę o nadaniu nazw ulicom.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

FORMULARZ

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

/-/Jan Słomiak

Poprawiony: wtorek, 09 kwietnia 2013 08:53
 


Strona 164 z 176
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama