Strona Główna
Aktualności

Program współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Email Drukuj PDF

projekt                          

 

                                       UCHWAŁA Nr …/2013                                  

RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

Z DNIA … PAŹDZIERNIKA 2013r.

 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

 

            Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się rocznyProgram współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Kosów Lacki, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Poprawiony: środa, 23 października 2013 14:22 Więcej…
 

Diecezjalny Turniej Piłki Siatkowej

Email Drukuj PDF

baner turniej

 

   W dniu 19 października 2013 r. w Hali Sportowej przy LO im Orła Białego w Kosowie Lackim

odbędzie się V Diecezjalny Turniej Piłki Siatkowej. Organizatorem Turnieju jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej Oddział w Kosowie Lackim.

   Do współzawodnictwa staną reprezentacje w kategorii Kobiet :

        KSM Brańsk

        KSM Ciechanowiec

        KSM Hajnówka

        KSM Kamionna

        KSM Kosów Lacki

        KSM Łochów

        KSM Ostrówek

        KSM Siemiatycze

        KSM Sterdyń

        KSM Węgrów

   W kategorii Mężczyzn :

        KSM Hajnówka

        KSM Kosów Lacki

        KSM Korytnica

        KSM Ostrówek

        KSM Siemiatycze

        KSM Węgrów

Turniej rozpocznie uroczysta Msza Św. W Kościele pw. N.N.M.P w Kosowie Lackim o godz. 900.

Poprawiony: piątek, 18 października 2013 21:25
 

„Młodzi o Kosowie” – II edycja KONKURSU im. FELIKSA WOLIŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

REGULAMIN KONKURSU im. FELIKSA WOLIŃSKIEGO

„Młodzi o Kosowie” – edycja II

 

Poprawiony: wtorek, 15 października 2013 11:56 Więcej…
 

Otwarcie świetlic wiejskich

Email Drukuj PDF

swietlice 007Dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” udało się wyremontować 4 świetlice wiejskie w gminie Kosów Lacki.

Są to:

 

Poprawiony: wtorek, 08 października 2013 09:47 Więcej…
 


Strona 167 z 185
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama