Strona Główna
Aktualności

WIELKANOC 2021

Email Drukuj PDF

Zdjęcie

ZDROWYCH, POGODNYCH

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH,

PEŁNYCH WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI

ŻYCZĄ

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI 

Z PRACOWNIKAMI

URZĘDU

 PRZEWODNICZĄCY RADY

MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

WRAZ Z RADNYMI

Poprawiony: czwartek, 01 kwietnia 2021 11:58
 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje, że w dniu 02 kwietnia 2021 r. (piątek) Urząd będzie czynny do godz. 12:00 .
                                                                       

                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                /-/ Jan Słomiak

Poprawiony: wtorek, 30 marca 2021 12:28
 

Zarządzenie 15/2021

Email Drukuj PDF

Zarządzenie 15/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 22 marca 2021r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1


Przeznaczyć do dzierżawy nieruchomości rolne położone w obrębie wsi Tosie, Rytele Święckie, gm. Kosów Lacki, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do zarządzenia.


§ 2

Wykaz w którym mowa w § 1 podaję do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki i na stronie internetowej Gminy www.kosowlacki.pl oraz w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Narodowy Spis Powszechny 2021 – jakie będą pytania?

Email Drukuj PDF

pakiet 2_-_jakie_beda_pytaniaWyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) odpowiedzą na pytania: ile nas jest, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Informacje o tym będziemy mogli podać w aplikacji spisowej lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim badana będzie sytuacja rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa wszystkich mieszkańców Polski. Udzielone odpowiedzi będą bezwzględnie chronione tajemnicą statystyczną.

 

Formularz spisowy będzie miał jeden wzór dla wszystkich i będzie podzielony na dwie części: osobową i mieszkaniową. W formularzu znajdzie się osiem bloków tematycznych: https://spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/

 

Wykaz pytań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021: https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

 

Warto zapoznać się z formularzem jeszcze przed spisem – wprawdzie odpowiedź na zdecydowaną większość pytań nie powinna nastręczać żadnych trudności, ale być może w niektórych przypadkach pojawią się jakieś wątpliwości (np. dane dotyczące mieszkania, informacje o osobach z rodziny przebywających za granicą).

 

Czy musimy odpowiedzieć na wszystkie pytania? Tak, mamy taki obowiązek, ale w kilku miejscach będzie dostępna opcja „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Pojawi się ona w pytaniach dotyczących kwestii zdrowotnych, wyznania religijnego oraz związków niesformalizowanych.

 

Pamiętajmy, że jeśli będziemy spisywać się za pośrednictwem rachmistrza terenowego lub telefonicznego, nie mają oni prawa zadawać pytań wykraczających poza zakres formularza! To kolejny dobry powód, by zapoznać się z treścią pytań jeszcze przed rozpoczęciem NSP 2021.

 

Udzielone przez nas odpowiedzi będą chronione tajemnicą statystyczną – jednostkowe dane dotyczące poszczególnych osób i gospodarstw domowych nie mogą być ujawniane ani przekazywane innym podmiotom.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.

 


Strona 3 z 225
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama