Strona Główna Opinie RIO RIO

RIO

Email Drukuj PDF

OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W 2010 R

 

 

w sprawie wydania opinii oprzedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2011-2022HYPERLINK "images/RIO/2010/opinia_budzet_2011.pdf"Lacki projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2011 -2022
HYPERLINK "images/RIO/2010/opinia_budzet_2011.pdf" HYPERLINK "images/RIO/2010/opinia_budzet_2011.pdf"przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów HYPERLINK "images/RIO/2010/opinia_budzet_2011.pdf"Lacki projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2011 -2022.


HYPERLINK "images/RIO/2010/opinia_budzet_2011.pdf" HYPERLINK "images/RIO/2010/opinia_budzet_2011.pdf"przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów HYPERLINK "images/RIO/2010/opinia_budzet_2011.pdf"Lacki projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Koso Lacki na lata 2011 -2022.

 

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

 

 

OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W 2011 R

 

 

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010r. wraz z informację o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

 

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Kosów Lacki na 2011 rok.

 

 

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Kosów Lacki przyjętej w Uchwale Nr IV/17/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2011-2022.

 

 

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Kosów Lacki przyjętej w Uchwale Nr IV/17/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2011-2022.

 

 

 

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki projekcie uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na 2012 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu .

 

 

 

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2012-2020.

 

OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W 2012 R

 

 

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kosów Lacki na 2012 rok.

 

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kosów Lacki przyjętej w Uchwale Nr XII66/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2012-2020.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki informacji o przebiegu wykonania bużetu Gminy z pierwsze półrocze 2012r.

OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W 2013 R

 

 

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kosów Lacki na 2013 rok.

 

 

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kosów Lacki przyjętej w Uchwale Nr XX/123/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2012-2020.


 

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.


 

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki informacji 0 przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2013 roku. 

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki informacji 0 przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.


 

OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W 2014 R


 

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kosów Lacki przyjętej w Uchwale Nr XXIXl181/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2014 -2022.

 

w sprawie wydania opinii o możliwosci sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kosów Lacki na 2014 rok.

 

Opinia RIO w sprawie projektu budżetu na 2015r. i Prognozy Finansowej


Uchwały RIO odnośnie prawidłowości planowanej kwoty długu na 2015r. i o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2015r.

 

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki informacji z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.

 

Uchwała RIO w sprawie absolutoriun za 2014r


 

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2015 roku.


 

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki informacji z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.OPINIE RIO w 2016r.


Uchwały RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu i opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale budżetowej Gminy Kosów Lacki na 2016r.


Opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017


Opinie RIO w 2018r.

Uchwała RIO w sprawie  wydania opinii o planowanej kwocie długu Gminy Kosów Lacki

uchwała Rio w sprawie wyania opinii o możliwości sfinansowania deficytu 


Opinie RIO 2019r.


Poprawiony: piątek, 19 lipca 2019 12:30  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama