Strona Główna

Nowy rachunek do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Email Drukuj PDF

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje, że zgodnie z Ustawą
z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2019 poz. 1579) nałożono na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Od 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto
o numerze 07 9221 0000 0032 4164 2000 0360.

Poprawiony: piątek, 03 stycznia 2020 15:48  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama