Strona Główna Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego Nr 4/2012 na dostawę węgla kamiennego typu „kostka” oraz „eko groszek” do szkół z terenu gminy Kosów Lacki w sezonie grzewczym 2012/2013

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego Nr 4/2012 na dostawę węgla kamiennego typu „kostka” oraz „eko groszek” do szkół z terenu gminy Kosów Lacki w sezonie grzewczym 2012/2013

Email Drukuj PDF

Protokół

z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego Nr 4/2012 na dostawę węgla kamiennego typu „kostka” oraz „eko groszek” do szkół z terenu gminy Kosów Lacki w sezonie grzewczym 2012/2013

W dniu 15.10.2012r. o godzinie 10.20 w siedzibie zamawiającego Zespołu Obsługi Szkół w Kosowie Lackim ul. Armii Krajowej 6 08-330 Kosów Lacki reprezentowanym przez Komisję w składzie:

1. Dorota Strzała

2. Grażyna Niemierka

3. Agnieszka Poziarska

4. Hanna Bednarczyk                                                                                       

dokonano otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące dostawy węgla do Szkoły Podstawowej w Rytelach Święckich, Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim oraz Szkoły Filialnej w Telakach.

Zapytanie zostało zamieszczone dnia 08.10.2012r. na stronie internetowej www.kosowlacki.pl jak również dostarczone osobiście do następujących firm:

1. P.H.U. "AGRO"

ul. Szkolna 23, 08-330 Kosów Lacki

2. Skłodowski Spółka Jawna

ul. Czyżewska 20, 07-323 Zaręby Kościelne

Do dnia składania ofert tj. do 15.10.2012r. do zamawiającego wpłynęły dwie oferty.

Wstępne zestawienie ofert:

Nazwa firmy

Proponowane ceny (brutto) za 1 tonę węgla typu

"kostka"

"eko groszek"

P.H.U. "AGRO"

ul. Szkolna 23, 08-330 Kosów Lacki

790,00 zł

820,00 zł

Skłodowski Spółka Jawna

ul. Czyżewska 20, 07-323 Zaręby Kościelne

860,00 zł

825,00 zł

W prowadzonym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy P.H.U. "AGRO"

ul. Szkolna 23, 08-330 Kosów Lacki w kwocie 790,00 zł/tonę węgla typu "kostka" oraz 820,00 zł/tonę węgla typu "eko groszek".

Podpisy Komisji:

1. …………………………………..

2. …………………………………..

3. …………………………………..

4. ......................................................

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama