Strona Główna Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Protokół nr 1/2013

Protokół nr 1/2013

Email Drukuj PDF

 

 

 

 

Protokół

z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego Nr 1/2013 na dostawę artykułów

przeznaczonych do prowadzenia zajęć z dziećmi zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym dla umowy 27/ES/ZS/D-POKL/12 oraz dla umowy 132/ES/ZS/D-POKL/12.

 

W dniu 21.01.2013r. o godzinie 10.10 w siedzibie zamawiającego Zespołu Obsługi Szkół w Kosowie Lackim ul. Armii Krajowej 6 08-330 Kosów Lacki reprezentowanym przez Komisję w składzie:

1. Dorota Strzała

2. Agnieszka Poziarska

3. Hanna Bednarczyk

dokonano otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące dostawy artykułów przeznaczonych do prowadzenia zajęć z dziećmi w związku z realizacją projektu systemowego w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim "Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" współfinansowane ze środków EFS.

Zapytanie zostało zamieszczone dnia 16.01.2013r. na stronie internetowej www.kosowlacki.pl

1. MIMAR Maria Głębocka ul. Małkińska 53 07-300 Ostrów Mazowiecka

2. PHUW INTUR E. i K. Ostromeccy ul. Mazowiecka 10 06-400 Ciechanów

Do dnia składania ofert tj. do 21.01.2013r. do zamawiającego wpłynęły dwie oferty.

Wstępne zestawienie ofert:

Nazwa firmy

Proponowane ceny (brutto) dla umowy nr:

27/ES/ZS/D-POKL/12

132/ES/ZS/D-POKL/12

MIMAR Maria Głębocka ul. Małkińska 53 07-300 Ostrów Mazowiecka

3 229,01 zł

3 219,06 zł

PHUW INTUR E. i K. Ostromeccy ul. Mazowiecka 10 06-400 Ciechanów

4 025,00 zł

3 987,00 zł

 

W prowadzonym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy MIMAR Maria Głębocka ul. Małkińska 53 07-300 Ostrów Mazowiecka w kwocie dla umowy 27/ES/ZS/D-POKL/12 3 229,01zł oraz dla umowy 132/ES/ZS/D-POKL/12 w kwocie 3 219,06zł.

 

Podpisy Komisji:

1. …………………………………..

2. …………………………………..

3. …………………………………..

4. ......................................................

 

Уж связаться-то с ними ты можешь, я думаю.

В голове ощущалась приятная легкость, вода возбудила его нервы и артерии, как электростимулятор.

Столкнувшись с этим сочетанием расшибленных машин, расчлененных манекенов и неприкрытой сексуальности Воана, я неожиданно понял, что двигаюсь по дороге, которая проходит в моей черепной коробке и ведет в пределы весьма двусмысленного "Окликни мертвеца" королевства.

Поторопитесь представить нам проект, который можно продать.

Но Римо не был в наивысшей точке.

Все они прошли тщательный отбор на предмет готовности застрелить своего ближайшего родственника, если тот попытается удрать на Запад.

Poprawiony: środa, 14 sierpnia 2013 18:34  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama