Strona Główna

Ogłoszenie Umowy na wywóz odpadów komunalnych

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

 

W związku z przejęciem obowiązku wywozu odpadów komunalnych stałych z nieruchomości zamieszkałych z dniem 1 lipca 2013r. przez gminę Kosów Lacki, przypomina się o konieczności wypowiedzenia dotychczas zawartych umów na odbiór odpadów w okresie wskazanym w indywidualnych umowach. Dla niektórych umów jest to termin 3 miesięczny co oznacza, że umowę należy wypowiedzieć do dnia 30 marca 2013r.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama