Strona Główna

OGŁOSZENIE BURMISTRZA

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

Mieszkańcy Gminy Kosów Lacki są zobowiązani do składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 07 czerwca 2013r. do Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, pok. Nr 4.

Ustawowy termin składania deklaracji upłynął z dniem 31 marca 2013r.

Data  07 czerwca 2013r. jest datą ostateczną składania deklaracji.

Stawka wynosi 7zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady odbierane w sposób selektywny.

Stawka wynosi 14zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady odbierane w sposób nieselektywny.

W przypadku nie złożenia deklaracji w wyznaczonym terminie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Poprawiony: środa, 05 czerwca 2013 08:16  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama