Strona Główna Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Odpowiedzi na pytania Oferentów

Odpowiedzi na pytania Oferentów

Email Drukuj PDF

W związku z pytaniami od Oferentów Zamawiający - Gmina Kosów Lacki odpowiada na pytania dotyczące realizacji zadania polegającego na przygotowaniu projektu oraz wykonaniu strony internetowej mgok.kosowlacki.pl dla miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim w ramach ”Poprawa jakości oferty kulturalnej i promocja dziedzictwa kulturowego regionu w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim”


Pytanie

Proszę o informacje dotyczącą sposobu rozliczania SMS-ów w module powiadamiania SMS oraz jaka jest załażona w zapytaniu ofertowym liczba SMS-ow, które maja być ujęte w cenie wykonania.

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada 3000 użytkowników do których będą wysyłane powiadomienia SMS. Liczba SMS-ów będzie zależna od ilości imprez kulturalnych organizowanych przez M-GOK. Przewiduje się największą kumulację imprez na okres wakacyjny.

Pytanie:
Zwracam się także z prośbą dotyczącą wyjaśnienia poniższego fragmentu formularza ofertowego:

'Cena oferowana wynika z załączonego kosztorysu ofertowego'

Czy wystarczy wypełnienie wykropkowanych miejsc w formularzu ofertowym dotyczących ceny czy tez oczekują Państwo dodatkowego cennika szczegółowego?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje od oferentów dodatkowego cennika szczegółowego poszczególnych elementów serwisu.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama