Strona Główna Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Odpowiedzi na pytania Oferentów cd

Odpowiedzi na pytania Oferentów cd

Email Drukuj PDF

W związku z pytaniami od Oferentów Zamawiający - Gmina Kosów Lacki odpowiada na pytania dotyczące realizacji zadania polegającego na przygotowaniu projektu oraz wykonaniu strony internetowej www.mgok.kosowlacki.pl dla miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim w ramach ”Poprawa jakości oferty kulturalnej i promocja dziedzictwa kulturowego regionu w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim”

Pytanie:


1. CMS  - Czy nie mielibyście Państwo nic przeciwko gdyby CMS był oparty na platformie wordpress.org?

Odpowiedź:

Zamawiający nie narzuca konkretnego systemu zarządzania treścią. CMS ma spełniać funkcjonalności przewidziane przez Zamawiającego w ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro dostępnego pod adresem http://kosowlacki.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=88&Itemid=122

Pytanie:

2. Na czym miałoby polegać dodawanie grupy szkoleniowej w newsletterze.

Odpowiedź:

Zamawiający chce by newsletterem oprócz wszystkich, którzy zapiszą się na subskrypcję dodatkowo była możliwość utworzenia grup, gdzie informowane byłyby tylko osoby z kółek zainteresowań np. o warsztatach, spotkaniach itp.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama