Strona Główna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej RODZINA 500+

RODZINA 500+

Email Drukuj PDF

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim informuje,iż będzie realizatorem ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.z 2016r. Poz.195)- tzw. Program 500+

  • Wypełnione wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można będzie składać od 1 kwietnia 2016r. w siedzibie Ośrodka.
  • Druki wniosków i załączników będą udostępnione w Ośrodku od dnia 21 marca 2016r. Wzory są dostępne do pobrania na stronie Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej
  • Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. prawo do świadczenia zostanie ustalone od

1 kwietnia 2016r.

Ustalenie i wypłata świadczenia w tym przypadku następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

  • W przypadku złożenia wniosku w terminie po 1 lipca 2016r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalone od miesiąca, w którym złożono wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
  • Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia przyznawane będzie bez względu na dochód rodziny.
  • Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko ( jest nim jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia) przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł.

Jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 1200 zł. w przeliczeniu na jedną osobę.

  • Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres trwający od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r. ustala się na podstawie dochodu rodziny osiągniętego w roku kalendarzowym 2014, z uwzględnieniem przepisów o utracie bądź uzyskaniu dochodu.
  • Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje odpowiednio na wniosek matki,ojca, opiekuna faktycznego lub opiekuna prawnego dziecka.

W celu usprawnienia przepływu środków finansowych wskazane jest posiadanie przez wnioskodawcę rachunku bankowego i wskazanie go w składanym wniosku.

Wniosek w formacie .doc

Wniosek w formacjie .pdf

Więcej o programie RODZINA 500+

Poprawiony: piątek, 11 marca 2016 13:52  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama