Strona Główna Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ w postępowaniu o udzielnie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na : ,, Dostawę traktora na potrzeby gospodarki komunalnej gminy Kosów Lacki”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ w postępowaniu o udzielnie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na : ,, Dostawę traktora na potrzeby gospodarki komunalnej gminy Kosów Lacki”

Email Drukuj PDF

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY   CENOWEJ

w postępowaniu  o  udzielnie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

na :  ,,  Dostawę traktora na potrzeby  gospodarki komunalnej gminy Kosów Lacki”

 PLIKI DO POBRANIA

1 Zaproszenie

2 Formularz ofertowy

Dane  Zamawiającego

Gmina Kosów

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

NIP: 823-15-60-217

I.Opis przedmiotu zamówienia

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zaprasza podmioty , które oferują sprzedaż ciągnika/ traktora, o wskazanych poniżej parametrach minimalnych który mógłby być wykorzystywany w gospodarce komunalnej  do złożenia oferty cenowej

Dane techniczne:
- Moc minimalna : 130 KM
- Rodzaj napędu: 4x4
- Reduktor: minimum 2 stopniowy
- Liczba sekcji hydrauliki zewnętrznej: przód minimum 2, tył minimum 4 
- Uciąg: minimum 20t

- stan zużycia opon 30%

Traktor powinien ponadto być wyposażony w

- przedni podnośnik

- przedni  wałek  odbioru mocy WOM

- Układ hamulcowy do przyczep,

- układ pneumatyczny przyczepy

 -zaczep do holowania przyczepy

- Kabina ogrzewana 

Zamawiający wymaga aby pojazd był zarejestrowany w Polsce i posiadał ważny przegląd techniczny

oraz ubezpieczenie OC . Ogumienie maksimum 30% zużycia

Zamawiający zamierza wykorzystywać sprzęt do robót związanych z bieżącym oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz do transportu ładunku na przyczepie.

Na dokonanie zakupu Zamawiający zabezpieczył w budżecie kwotę 80.000, 00 zł.

II.Termin składania ofert

Oferty można składać do dnia 29.11.2016 r. do godz.10.00

III. Miejsce składania ofert

Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul Kolejowa 2 , pokój nr 1

IV. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty

1. Oferta powinna być przygotowana na piśmie w języku polskim  zgodnie z wzorem będącym załącznikiem do niniejszego zaproszenia

2. Oferta powinna zawierać kopie dokumentów potwierdzających prawo do sprzedaży oferowanego traktoru.

- Kopię dowodu rejestracyjnego

- kopię karty pojazdu

- kopię ważnej polisy OC dowód rejestracyjny pojazdu

- minimum  4 aktualne zdjęcia pokazujące stan opon, przód i tył traktora, wnętrze  kabiny.

- opis wyposażenia wymaganego i dodatkowego

3. Oferty mogą być doręczone osobiście za pośrednictwem poczty , kuriera , poczty   elektronicznej, faksu

4. Oferentów,  którzy złożą oferty drogą mailową lub faksem , a ich oferty zostaną wybrane po wstępnej selekcji zamawiający poprosi o dostarczenie oryginałów oferty z kopiami dokumentów potwierdzonymi za zgodność z oryginałem( potwierdzenia w oryginale)

V. Zamawiający określa następujące kryteria oceny ofert

Cena – 40%

Właściwości techniczne, wiek  oraz dodatkowe wyposażenie -  50%

Koszt zakupu -  8 %    przy czym jako koszt zakupu Zamawiający uznaje koszty związane z dojazdem komisji do miejsca wystawienia traktora w celu oględzin oraz koszty związane                     z  transportem zakupionego pojazdu.

Termin związania ofertą – 2%

VI. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie terminu związania ofertą nie krótszego niż  14 dni.

VII. W przypadku otrzymania dużej ilości ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstępnej selekcji ofert . O wynikach wstępnej selekcji Oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie

 VIII. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest

   Longina Oleszczuk – kierownik Wydziały Rozwoju Gospodarczego

         Urząd Miasta i Gminy 08-330 Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2

tel. 25 787 91 05  ,  kom. 600 223 111 ,  e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową lub faksem.

 

Poprawiony: czwartek, 24 listopada 2016 08:26  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama