Strona Główna Wybory samorządowe POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Siedlcach I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kosów Lacki

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Siedlcach I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kosów Lacki

Email Drukuj PDF

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego w Siedlcach I

z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kosów Lacki

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Siedlcach I postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 7 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Siedlcach I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy

w Siedlcach I

Karol Pachnik


 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do postanowienia
Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 1 października 2018 r.

Załącznik nr 1

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Kosów Lacki ul. Słoneczna 4, ul. Słoneczna 4, 08-330 Kosów Lacki:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Bogusława Bujalska,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Kosów Lacki

2.

Katarzyna Dłuska,zgłoszona przez KWW "ZGODA I POROZUMIENIE", zam. Telaki

3.

Jadwiga Alicja Domańska,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kosów Lacki

4.

Ewa Dybowska,zgłoszona przez KWW JANA SŁOMIAKA (uzupełnienie składu), zam. Kosów Lacki

5.

Teresa Grądzka,zgłoszona przez KWW GERTRUDY NIEMIEC, zam. Kosów Lacki

6.

Ewa Rutkowska,zgłoszona przez KWW JANA SŁOMIAKA, zam. Kosów Lacki

7.

Anna Zaranek,zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Wałsnów

8.

Edyta Zaranek,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Telaki

9.

Agnieszka Żochowska,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Wólka Dolna

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Bożena Andrzejczuk,zgłoszona przez KWW JANA SŁOMIAKA (uzupełnienie składu), zam. Kosów Lacki

2.

Katarzyna Buczyńska,zgłoszona przez KWW GERTRUDY NIEMIEC, zam. Kosów Lacki

3.

Izabela Kraska-Tenderenda,zgłoszona przez KWW "ZGODA I POROZUMIENIE", zam. Albinów

4.

Anna Urszula Łukasiak,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kosów Lacki

5.

Teresa Pietrzykowska,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Tosie

6.

Agnieszka Tarapata,zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Grzymały

7.

Tomasz Wojtczuk,zgłoszony przez KWW JANA SŁOMIAKA, zam. Kosów Lacki

8.

Jarosław Zaranek,zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Kosów Lacki


 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa Kosów Lacki ul. Polna 1, ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Honorata Bartczuk,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Wólka Okrąglik

2.

Anna Godlewska,zgłoszona przez KWW JANA SŁOMIAKA (uzupełnienie składu), zam. Kosów Lacki

3.

Kazimierz Jan Kapusta,zgłoszony przez KWW JANA SŁOMIAKA, zam. Kosów Lacki

4.

Karolina Marczak,zgłoszona przez KWW "ZGODA I POROZUMIENIE", zam. Kosów Lacki

5.

Katarzyna Popowska,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Żochy

6.

Paweł Popowski,zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Warszawa

7.

Małgorzata Prokopczuk,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Kosów Lacki

8.

Alfreda Anna Zalewska,zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Trzciniec Duży

9.

Alina Żochowska,zgłoszona przez KWW GERTRUDY NIEMIEC, zam. Kosów Lacki

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Adam Fabijańczuk,zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kosów Lacki

2.

Marta Izdebska,zgłoszona przez KWW GERTRUDY NIEMIEC, zam. Hołowienki

3.

Aneta Jakubaszek,zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Kosów Lacki

4.

Agata Kamińska,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Sokołów Podlaski

5.

Ewa Kowalczuk,zgłoszona przez KWW JANA SŁOMIAKA, zam. Tosie

6.

Marian Paweł Sikorski,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Albinów

7.

Urszula Wesołowska,zgłoszona przez KWW JANA SŁOMIAKA (uzupełnienie składu), zam. Kosów Lacki

8.

Beata Wyszomierska,zgłoszona przez KWW "ZGODA I POROZUMIENIE", zam. Tosie


 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa Kosów Lacki ul. Armii Krajowej 6, Armii Krajowej 6, 08-330 Kosów Lacki:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Monika Kalicka,zgłoszona przez KWW JANA SŁOMIAKA (uzupełnienie składu), zam. Kosów Lacki

2.

Alina Karendys,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Kosów Lacki

3.

Małgorzata Zofia Kościńska,zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Telaki

4.

Marek Łach,zgłoszony przez KWW JANA SŁOMIAKA, zam. Tosie

5.

Iwonna Teresa Owsianka,zgłoszona przez KWW "ZGODA I POROZUMIENIE", zam. Kosów Lacki

6.

Beata Anna Trzcińska,zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Dybów

7.

Janina Renata Żochowska,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kosów Lacki

8.

Karolina Żochowska,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Wólka Dolna

9.

Małgorzata Żochowska,zgłoszona przez KWW GERTRUDY NIEMIEC, zam. Kosów Lacki

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Wioletta Dłuska,zgłoszona przez KWW "ZGODA I POROZUMIENIE", zam. Telaki

2.

Małgorzata Kamińska,zgłoszona przez KWW JANA SŁOMIAKA (uzupełnienie składu), zam. Nowy Buczyn

3.

Magda Kołodziej,zgłoszona przez KWW JANA SŁOMIAKA, zam. Tosie

4.

Wioleta Krystyna Kozanka,zgłoszona przez KWW GERTRUDY NIEMIEC, zam. Chruszczewka Włościańska

5.

Stanisław Czesław Maliszewski,zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Żochy

6.

Katarzyna Szymańczuk,zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Tosie

7.

Teresa Jolanta Wdowińska,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Kosów Lacki

8.

Anna Jadwiga Zakrzewska,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Olszew


 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Remiza OSP Telaki Nr 113, Telaki 113, 08-330 Kosów Lacki:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Mariola Brodacka,zgłoszona przez KWW GERTRUDY NIEMIEC, zam. Wojewódki Górne

2.

Beata Dorota Kostrzewska,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Kosów Lacki

3.

Iwona Emilia Lipska,zgłoszona przez KWW JANA SŁOMIAKA (uzupełnienie składu), zam. Buczyn Szlachecki

4.

Mariola Dorota Pogorzelska,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Dybów

5.

Dorota Ratyńska,zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Sokołów Podlaski

6.

Ilona Ratyńska,zgłoszona przez KWW "ZGODA I POROZUMIENIE", zam. Kosów Lacki

7.

Grażyna Renata Wyszomierska,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Telaki

8.

Adam Kamil Żołnicki,zgłoszony przez KWW JANA SŁOMIAKA, zam. Dębe

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Katarzyna Badura,zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Kosów Lacki

2.

Kamil Bartczuk,zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Kosów Lacki

3.

Marzena Teresa Chendoszko,zgłoszona przez KWW JANA SŁOMIAKA (uzupełnienie składu), zam. Nowy Buczyn

4.

Wiesława Albina Karbarczyk,zgłoszona przez KWW JANA SŁOMIAKA, zam. Kosów Lacki

5.

Przemysław Kondraciuk,zgłoszony przez KWW "ZGODA I POROZUMIENIE", zam. Warszawa

6.

Wanda Marianna Mikołajczuk,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Telaki

7.

Magda Wojdyga,zgłoszona przez KWW GERTRUDY NIEMIEC, zam. Kosów Lacki

8.

Zbigniew Wyszomierski,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Telaki


 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Świetlica Wiejska Dybów Nr 36, Dybów 36, 08-330 Kosów Lacki:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Michał Andrzej Gęsina,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Nowy Buczyn

2.

Maria Izdebska,zgłoszona przez KWW GERTRUDY NIEMIEC, zam. Hołowienki

3.

Lidia Małgorzata Krasuska,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Sokołów Podlaski

4.

Paweł Marczak,zgłoszony przez KWW "ZGODA I POROZUMIENIE", zam. Kosów Lacki

5.

Izabela Mielańczuk,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Trzciniec Duży

6.

Magdalena Karolina Pytel,zgłoszona przez KWW JANA SŁOMIAKA, zam. Chruszczewka Włościańska

7.

Mirosław Rytel,zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Rytele Święckie

8.

Andrzej Soszyński,zgłoszony przez KWW JANA SŁOMIAKA (uzupełnienie składu), zam. Nowa Wieś

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Łukasz Bartczuk,zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Kosów Lacki

2.

Elżbieta Buczyńska,zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kutyski

3.

Paweł Dmowski,zgłoszony przez KWW JANA SŁOMIAKA (uzupełnienie składu), zam. Dębe

4.

Maciej Gęsina,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Nowy Buczyn

5.

Agnieszka Kuc,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Sokołów Podlaski

6.

Barbara Janina Markowska,zgłoszona przez KWW GERTRUDY NIEMIEC, zam. Kosów Lacki

7.

Aneta Katarzyna Pogorzelska,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Sokołów Podlaski

8.

Stanisław Wolski,zgłoszony przez KWW JANA SŁOMIAKA, zam. Telaki

9.

Ola Agnieszka Wyszomierska,zgłoszona przez KWW "ZGODA I POROZUMIENIE", zam. Trzciniec Mały


 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Świetlica Wiejska Trzciniec Duży Nr 31B, Trzciniec Duży 31B, 08-330 Kosów Lacki:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Artur Buczyński,zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kutyski

2.

Dominika Ewa Głąbikowska,zgłoszona przez KWW GERTRUDY NIEMIEC, zam. Sokołów Podlaski

3.

Marzena Magdalena Łach,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kosów Lacki

4.

Katarzyna Rudzińska,zgłoszona przez KWW "ZGODA I POROZUMIENIE", zam. Kosów Lacki

5.

Artur Waldemar Wesołowski,zgłoszony przez KWW JANA SŁOMIAKA (uzupełnienie składu), zam. Kosów Lacki

6.

Bogumiła Lidia Włoga,zgłoszona przez KWW JANA SŁOMIAKA, zam. Chruszczewka Szlachecka

7.

Weronika Wojtczuk,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Kosów Lacki

8.

Mirosław Andrzej Zalewski,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Trzciniec Duży

9.

Grażyna Zębrowska,zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Rytele Święckie

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Beata Grądzka,zgłoszona przez KWW "ZGODA I POROZUMIENIE", zam. Trzciniec Mały

2.

Bożena Krystyna Harasim,zgłoszona przez KWW GERTRUDY NIEMIEC, zam. Kosów Lacki

3.

Mariola Alicja Łukasiak,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Kosów Lacki

4.

Maryla Elżbieta Maliszewska,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Żochy

5.

Katarzyna Marzena Orzeł,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Trzciniec Duży

6.

Monika Rytel Siłka,zgłoszona przez KWW JANA SŁOMIAKA, zam. Rytele Święckie

7.

Marta Seroczyńska,zgłoszona przez KWW JANA SŁOMIAKA (uzupełnienie składu), zam. Henrysin

8.

Milena Edyta Trzcińska,zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Dybów


 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Świetlica Wiejska Rytele Święckie Nr 26, Rytele Święckie 26, 08-330 Kosów Lacki:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Daniel Buczyński,zgłoszony przez KWW GERTRUDY NIEMIEC, zam. Kosów Lacki

2.

Renata Ewa Bujalska,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Jakubiki

3.

Andrzej Jarosław Godlewski,zgłoszony przez KWW "ZGODA I POROZUMIENIE", zam. Wólka Dolna

4.

Zbigniew Gumkowski,zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Kosów Lacki

5.

Karolina Anna Jakubik,zgłoszona przez KWW JANA SŁOMIAKA, zam. Jakubiki

6.

Janusz Wacław Kalicki,zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kosów Lacki

7.

Witold Rytel Siłka,zgłoszony przez KWW JANA SŁOMIAKA (uzupełnienie składu), zam. Rytele Święckie

8.

Aldona Stańczuk,zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Wólka Okrąglik

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Dawid Oleszczuk,zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Jakubiki

2.

Kamil Rytel-Kuc,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Kosów Lacki

3.

Kamil Rafał Siwek,zgłoszony przez KWW JANA SŁOMIAKA, zam. Nowa Wieś

4.

Iwona Starzewska,zgłoszona przez KWW "ZGODA I POROZUMIENIE", zam. Bojary

5.

Małgorzata Teresa Wrzosek,zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Kosów Lacki

6.

Barbara Wyszomierska,zgłoszona przez KWW JANA SŁOMIAKA (uzupełnienie składu), zam. Telaki

7.

Władysława Wyszomierska,zgłoszona przez KWW GERTRUDY NIEMIEC, zam. Tosie

8.

Katarzyna Agnieszka Żochowska,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Wólka Dolna

 

 

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama