Strona Główna Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację usługi „Obsługa bankowa budżetu Gminy Kosów Lacki”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację usługi „Obsługa bankowa budżetu Gminy Kosów Lacki”

Email Drukuj PDF

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na realizację usługi

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Kosów Lacki”

 Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, pokój nr 1 w terminie do dnia 22 .10.2018 r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi dnia 22.10. 2018 r. do godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.
Zaprasza się wszystkich Wykonawców do udziału w sesji otwierania ofert.

Załaczniki :

Zaproszenie

Oświadczenie o posiadaniu filii oddziału

Oświadczenie o uprawnieniach

Formularz ofertowy

OGŁOSZENIE o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Poprawiony: czwartek, 25 października 2018 13:15  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama