Strona Główna
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Formy pomocy

Email Drukuj PDF

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

 


Pomoc społeczna udzielana jest osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

•         ubóstwa
•         sieroctwa
•         bezdomności
•     bezrobocia
•         niepełnosprawności
•         długotrwałej lub ciężkiej choroby
•         przemocy w rodzinie
•         potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
•         potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
•          bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
•          trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
•         trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
•         alkoholizmu lub narkomanii
•         zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
•         klęski żywiołowej lub ekologicznej

Poprawiony: środa, 23 grudnia 2015 15:11 Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościelna 20
08-330 Kosów Lacki

tel. (25) 7879627

Kierownik Monika Dykowska

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: poniedziałek, 03 września 2012 11:07
 


Strona 2 z 2
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama