Strona Główna Inwestycje UE
Inwestycje UE

Wyremontowano dach nad halą sportową w Kosowie Lackim.

Email Drukuj PDF

Wyremontowano dach nad halą sportową w Kosowie Lackim.

 

 przebudowa stropodachu na hali sportowej w kosowie lackim_Dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego (w wys.72.000,00 zł) w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” dokonano przebudowy stropodachu na hali sportowej w Kosowie Lackim.   Wykonano m.in.:

- Roboty rozbiórkowe ( obróbek blacharskich, murów i słupów, izolacji cieplnej),

- konstrukcję dachową,

- roboty murowe ( przemurowanie kominów)

- pokrycie dachowe, w tym obróbki blacharskie i podbitkę.

 przebudowa stropodachu na hali sportowej w kosowie lackim_9Przebudowa dachu na hali sportowej oraz nad wejściem do budynku była koniecznością dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. Mimo doraźnych remontów, każdorazowe intensywne opady deszczu czy śniegu powodowały przeciekanie dachu, a co za tym idzie – niszczenie podłóg i pozostałych elementów ścian i podłoża. Realizacja projektu zapobiegnie utracie wartości użytkowej obiektu. Pełnowymiarowa hala sportowa z boiskami do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej, tenisa ziemnego i halowej piłki nożnej oraz widownią, jest jedynym tego typu obiektem na terenie gminy. przebudowa stropodachu na hali sportowej w kosowie lackim_2

Poprawiony: poniedziałek, 02 grudnia 2019 15:27
 

Dotacja na przebudowę dachu na hali sportowej w Kosowie Lackim.

Email Drukuj PDF

Dotacja na przebudowę dachu na hali sportowej w Kosowie Lackim.

 

Dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” przebudowy doczeka się cieknący stropodach na hali sportowej w Kosowie Lackim.  

W ramach projektu planuje się wykonanie m.in.:

- robót rozbiórkowych,

- konstrukcji dachowej,

- robót murowych,

- pokrycia dachowego, w tym obróbek blacharskich i podbitki.

Przebudowa dachu na hali sportowej oraz nad wejściem do budynku jest koniecznością dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. Mimo doraźnych remontów, każdorazowe intensywne opady deszczu czy śniegu powodowały przeciekanie dachu, a co za tym idzie – niszczenie podłóg i pozostałych elementów ścian i podłoża. Realizacja projektu zapobiegnie utracie wartości użytkowej obiektu. Pełnowymiarowa hala sportowa z boiskami do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej, tenisa ziemnego i halowej piłki nożnej oraz widownią, jest jedynym tego typu obiektem na terenie gminy.

Na dofinansowanie zadania (w kwocie 72.000,00 zł) Gmina podpisała umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego.

 

Promocja PROW Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim

Email Drukuj PDF

teznia

W ramach projektu planuje się wykonanie: tężni solankowej, siłowni zewnętrznej, strefy
           relaksu i gier, sprawnościowego placu zabaw dla dzieci, chodników z kostki betonowej,
nasadzeń i urządzenie zieleni.

 

Nowa nawierzchnia na drodze gminnej w Tosiach

Email Drukuj PDF

Położono nową nawierzchnię na drodze w Tosiach. Zdjęcia z prac na drodze 

 

INFORMACJA O ANKIETYZACJI MIESZKAŃCÓW, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

Email Drukuj PDF

 

 

W związku z koniecznością ewaluacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kosów Lacki” opracowanego w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach IX OSI POiIŚ, informuję o planowanej ankietyzacji mieszkańców, podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych w zakresie działań na rzecz zmniejszenia niskiej emisji na przestrzeni lat
2016-2018. Ankietyzację w terminie od 8.10.2018r. – do 30.11.2018r. przeprowadzi osoba legitymująca się stosownym upoważnieniem.

Pozyskane informacje posłużą do opracowania sprawozdania z realizacji celów Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy

         /-/ Jan Słomiak

 


Strona 1 z 2
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama