Strona Główna
Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ w postępowaniu o udzielnie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na : ,, Dostawę traktora na potrzeby gospodarki komunalnej gminy Kosów Lacki”

Email Drukuj PDF

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY   CENOWEJ

w postępowaniu  o  udzielnie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

na :  ,,  Dostawę traktora na potrzeby  gospodarki komunalnej gminy Kosów Lacki”

 PLIKI DO POBRANIA

1 Zaproszenie

2 Formularz ofertowy

Poprawiony: czwartek, 24 listopada 2016 08:26 Więcej…
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro na usługę polegającą na ,, Przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ,,Budowa oczy

Email Drukuj PDF

                                                                                                               Kosów Lacki, dn.16.12.2015 r.

RG.271.RZ.7. 2015

 

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro na usługę polegającą na ,, Przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ,,Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim”

 

Gmina Kosów Lacki niniejszym Zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie Przedmiotowego zamówienia.

Uzasadnienie:

Więcej…
   

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa miejskiej oczyszczalni ścieków ze stacją zlewną w miejscowości Kosów Lacki, woj. mazowieckie

Email Drukuj PDF

                                ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki reprezentujący Gminę Kosów Lacki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa miejskiej oczyszczalni ścieków ze stacją zlewną w miejscowości Kosów Lacki, woj. mazowieckie

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

INFORMACJE   ZAMAWIAJĄCEGO   DOTYCZĄCE PROJEKTOWANEJ MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOSOWIE LACKIM

FORMULARZ OFERTOWY

 

Zmiana w treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Sprawozdanie z badania jakości ścieków


Poprawiony: środa, 28 października 2015 08:46
 

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na dostawę oprogramowania antywirusowego

Email Drukuj PDF

                                                                                                       Kosów Lacki, dn. 30.06.2015 r.

                                    

                                         Zaproszenie do złożenia ofert cenowych/oferty cenowej

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej

30 000 euro na dostawę programu antywirusowego

Poprawiony: poniedziałek, 06 lipca 2015 12:25 Więcej…
 


Strona 6 z 11
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama