Strona Główna
Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację usługi „Obsługa bankowa budżetu Gminy Kosów Lacki”

Email Drukuj PDF

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na realizację usługi

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Kosów Lacki”

 Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, pokój nr 1 w terminie do dnia 22 .10.2018 r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi dnia 22.10. 2018 r. do godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.
Zaprasza się wszystkich Wykonawców do udziału w sesji otwierania ofert.

Załaczniki :

Zaproszenie

Oświadczenie o posiadaniu filii oddziału

Oświadczenie o uprawnieniach

Formularz ofertowy

OGŁOSZENIE o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Poprawiony: czwartek, 25 października 2018 13:15
 

Zaproszenie do złożenia ofert dostawę zestawu ratownictwa technicznego i medycznego dla jednostek OSP w gminie Kosów Lacki

Email Drukuj PDF

Zaproszenie do złożenia ofert dostawę zestawu ratownictwa technicznego i medycznego dla jednostek OSP w gminie Kosów Lacki

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie

Formularz ofertowy

 

Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej ognioodpornej w kategorii EI60 do budynku Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim z oddziałami przedszkolnymi

Email Drukuj PDF

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej                     30 tys. euro

na realizację zadania ,,Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej ognioodpornej w kategorii EI60 do budynku Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim z oddziałami przedszkolnymi”

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim ,

ul. Polna 1

08-330 Kosów Lacki

e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


II. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ilości 9 szt. okien i 1 szt. drzwi w klasie odporności ogniowej EI60 w budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim, w której prowadzone są oddziały przedszkolne.

Roboty, których dotyczy zaproszenie obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:

  1. 1)wykonanie okien i drzwi w klasie odporności ogniowej EI60 poza miejscem montażu,
  2. 2)dostawę produktu na miejsce montażu,
  3. 3)wymianę stolarki budowlanej,
  4. 4)wykonanie nadproża nad drzwiami w istniejącym otworze okiennym, wraz z powiększeniem otworu i częściowym zamurowaniem,
  5. 5)obróbka ościeży wraz z pomalowaniem,
  6. 6)wywóz materiału z rozbiórki i gruzu.

2. ZAKRES ROBÓT

1)Wykonanie przez Wykonawcę pomiarów stolarki budowlanej na adresie, który to będzie       podstawą do jej wymiany, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Dyrektorem szkoły wraz z jego montażem.

2)Dostarczenie okien i drzwi i okien jako gotowego produktu na miejsce montażu.

3)Demontaż stolarki budowlanej w sposób właściwy nie powodujący nadmiernego zniszczenia wykładzin ściennych i innych materiałów. Właściwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki budowlanej wewnątrz jak i na zewnątrz lokalu.

4)Osadzenie okien przy zastosowaniu śrub (kotew) montażowych i pianki niskoprężnej. Uzupełnienie pasów tynków na ościeżach i na elewacji wraz z pomalowaniem farbą emulsyjną w kolorze białym, regulacja stolarki. Zachowanie istniejącego podziału powierzchni okna, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego podział okna może zostać zmieniony.

5)Wykonanie nadproża w istniejącym otworze okiennym wraz z jego powiększenie m i zamurowaniem części nad nadprożem   w celu przygotowania otworu do osadzenia drzwi zewnętrznych.

6)Zdemontowaną stolarkę budowlaną z miejsca montażu przekazać osobie wyznaczonej przez Zamawiającego do koordynowania

7)Sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie prowadzonych prac.

8)Wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewentualne straty poniesione przez osoby trzecie z winy wykonawcy ponosi on sam.

9)Zamawiający dostarcza wykonawcy: zestawienie stolarki, rysunki na poszczególne okna i drzwi balkonowe

10)Typ i rodzaj okien Wykonawca wykona według dostarczonego przez Zamawiającego wykazu oraz własnych pomiarów

 PLIKI do Pobrania:

Zaproszenie

Opis techniczny

Oświadczenie 

Formularz ofertowy

Wyjaśnienie do treści zaproszenia

Poprawiony: środa, 05 września 2018 10:08 Więcej…
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty

Email Drukuj PDF

Zaproszenie do złożenia oferty

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 000 euro na dostawę wyposażenia (sprzęt AGD) do świetlicy wiejskiej w Wólce Okrąglik, gmina Kosów Lacki

 PLIKI DO POBRANIA:

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Wzór umowy 

Formularz Ofertowy

Więcej…
 


Strona 2 z 11
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama