Strona Główna
Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro


PROTOKÓŁ z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 3/2012 na dostawę komputerów do projektu

Email Drukuj PDF

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Protokół

z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego Nr 3/2012 na dostawę komputerów do projektu „Wsparcie na szkolnym starcie – wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych na terenie gminy Kosów Lacki”

Więcej…
 
   

Część I - dostawa 2 (Dwóch) komputerów stacjonarnych; Część II – dostawa 1 (jednego) komputera przenośnego

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest: Część I - dostawa 2 (Dwóch) komputerów stacjonarnych; Część II – dostawa 1 (jednego) komputera przenośnego, w ramach projektu „Wsparcie na szkolnym starcie – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przez zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy Kosów Lacki”, który jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-14-320/11-00 z dnia 30.03.2012r. realizowanego przez Gminę Kosów Lacki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

 

Poprawiony: poniedziałek, 28 maja 2012 12:43 Więcej…
 

zamówienie asfalt

Email Drukuj PDF

 

Znak sprawy RG.271.1.4.2012

 

Poprawiony: środa, 02 maja 2012 10:41 Więcej…
 


Strona 11 z 12
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama