Rekrutacja do Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim

piątek, 09 sierpnia 2019 07:36 Andrzej
Drukuj

Rekrutacja do Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim
na rok szkolny 2019/2020

 

W terminie od 9 sierpnia do 13 września 2019r. będzie trwała rekrutacja do Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim na rok szkolny 2019 / 2020.

Na rok szkolny 2019/2020 rekrutacja będzie prowadzona przez Urząd Miasta
i Gminy Kosów Lacki, na kolejne lata przez Kierownika Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim.

Zainteresowani rodzice / opiekunowie powinni złożyć kartę zgłoszenia
i załączniki (jeśli dotyczy) w w/w terminie w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu rekrutacji prosimy o rzetelne wypełnienie karty zgłoszenia dziecka oraz wymaganych załączników.

Dokumenty dotyczące zgłoszenia dziecka do klubu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kosów lacki a także w wersji papierowej
w Sekretariacie lub pokoju nr 2, Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Lista dzieci przyjętych do Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim na rok szkolny 2019/2020 będzie dostępna od 23 września 2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki (sekretariat lub pokój nr 2) w godzinach pracy Urzędu.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu udostępnienia listy.

Rozpoczęcie pracy klubu planowane jest od 1 października 2019r.

Przypominamy, że Klub dziecięcy sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku
od ukończenia 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia ma być umieszczone w klubie dziecięcym, rodzice dziecka, są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym (art. 2 ust. 3, 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (Dz. U. z 2019r. poz 409 ze zm.)).

DOKUMENTY DO POBRANIA

Karta zgłoszenia dziecka do Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim

na rok szkolny 2019/ 2020

Załączniki 

 

 


Poprawiony: wtorek, 13 sierpnia 2019 07:44