Ogłoszenie deklaracje

środa, 06 marca 2013 14:56 Andrzej
Drukuj

OGŁOSZENIE

Mieszkańcy Gminy Kosów Lacki są zobowiązani do składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 31 marca 2013r. do Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, pok. Nr 4 i 5.

Stawka wynosi 7zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady odbierane w sposób selektywny.

Stawka wynosi 14zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady odbierane w sposób nieselektywny.

W przypadku nie złożenia deklaracji w wyznaczonym terminie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.


WZÓR DEKLARACJI

Poprawiony: piątek, 15 marca 2013 14:53