Zarządzenie 13/2019

poniedziałek, 01 kwietnia 2019 14:24 Andrzej
Drukuj

Zarządzenie nr 13/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 1 kwietnia 2019r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego   w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

pt. ,,Wzbogacenie oferty kulturalnej i sportowej dla mieszkańców

Zarządzenie nr 13/2019Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lackiz dnia 1 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego   w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznejpt. ,,Wzbogacenie oferty kulturalnej i sportowej dla mieszkańcówMiasta i Gminy Kosów Lacki – przedsięwzięcia kulturalne i sportowe”

Poprawiony: poniedziałek, 01 kwietnia 2019 14:25