Ogłoszenie gazociąg

czwartek, 13 czerwca 2019 07:23 Andrzej
Drukuj

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że w każdą środę w godz.900 -1400
w Urzędzie Miasta i Gminy pełni dyżur Przedstawiciel DUON Dystrybucja Spółka z o.o. – udzielający informacji na temat przyłączania nieruchomości do sieci gazowej oraz planów inwestycyjnych w tym zakresie.
Realizacja sieci gazowej uzależniona jest od liczby zainteresowanych osób na poszczególnych ulicach, czy miejscowościach.
Zapraszamy do korzystania z konsultacji i składania deklaracji
w przypadku chęci przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej.