Stan Pogotowia Przeciwpowodziowego

piątek, 12 kwietnia 2013 14:56 Andrzej
Drukuj

Kosów Lacki , dnia 12.04.2013 r.

                        OGŁOSZENIE

       Ogłasza się , że w dniu 12.04.2013 r. został wprowadzony stan pogotowia przeciwpowodziowego dla sołectw Gminy Kosów Lacki położonych nad wałem od miejscowości Rytele Święckie do miejscowości Bojary (dla sołectw Rytele Święckie , Bojary).

      W związku z powyższym ludność zamieszkała na terenie  zalewowym powinna być przygotowana na polecenie do natychmiastowej ewakuacji ludności, inwentarza i mienia.