program współpracy z organizacjami na 2012r.

środa, 11 stycznia 2012 14:55 Andrzej
Drukuj

PROGRAM WSPÓLPRACY Z ORGANIZACJAMI NA 2012 r.

Program współpracy   Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego            i o wolontariacie działającymi na terenie  Gminy Kosów Lacki

 

protokół z konsultacji