OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kosów Lacki oraz o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w planu

czwartek, 17 grudnia 2015 08:48 Andrzej
Drukuj

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   miasta Kosów Lacki   oraz o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w planu

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   miasta Kosów Lacki   oraz o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w planu

               Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.)   zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kosów Lacki Uchwały Nr VI/42/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kosów Lacki

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Granice planu obejmują cały obręb ewidencyjny miasta Kosów Lacki.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2 w terminie do dnia 22 stycznia 2016r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy

             Jednocześnie na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1227 z późn.zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest opracowywany plan miejscowy o którym mowa powyżej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy w terminie do dnia

22 stycznia 2016r.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2 albo w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W temacie wniosku należy wpisać ,,Prognoza – plan Kosów Lacki”

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Poprawiony: czwartek, 17 grudnia 2015 09:25