I sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki III kadencji.

piątek, 08 czerwca 2018 07:54 Andrzej
Drukuj

Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Gminy jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. Młodzieżowa Rada jest instytucją, która zapewnia młodzieży udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym. Ukonstytuowanie Młodzieżowej Rady pozwala na dialog między młodzieżą a przedstawicielami Rady Gminy, Burmistrzem, urzędnikami, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności podejmowanych rozwiązań. Dzięki działaniu MRG chłopcy i dziewczęta rozwijają kluczowe umiejętności obywatelskie oraz zyskują przekonanie, że lokalne sprawy publiczne są ważne i godne ich uwagi.

 

Młodzi radni podczas uroczystej sesji złożyli ślubowanie i wybrali ze swego grona władze rady. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady został Radosław Trąba, Wiceprzewodniczącym-Karolina Ajdys, Sekretarzem -Katarzyna Grzymała. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Mateusz Dybowski, Monika Krajewska, Patryk Toruszewski.

Przewodniczący Rady Stanisław Kuziak i Burmistrz Jan Słomiak pogratulowali młodym radnym wyboru , życząc owocnej pracy i satysfakcji z wykonywanego mandatu radnego.

Więcej zdjęć z sesji