Strona Główna
Aktualności

"Kosowskie Lato"

Email Drukuj PDF

"Kosowskie Lato" - międzypokoleniowy piknik integracyjny

Więcej…
 

Ankieta w sprawie potrzeby utworzenia żłobka w Kosowie Lackim

Email Drukuj PDF

 

 toys-1284070 960_720

W związku z pojawiającymi się pytaniami rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 lat o możliwość utworzenia publicznego żłobka w Kosowie Lackim , Burmistrz Miasta i Gminy podjął decyzję o przeprowadzeniu rozeznania rzeczywistych potrzeb w tym zakresie w formie Ankiety adresowanej do rodziców dzieci wskazanej grupy wiekowej .

Formularz ankiety można pobrać ze strony internetowej Gminy Kosów Lacki www.kosowlacki.pl . Jest on również dostępny w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, w sekretariacie Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim ,Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim oraz w  Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim

Wypełnioną i podpisaną ankietę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty  w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki do dnia 29 czerwca 2018r. do godz.16.00 W celu zapewnienia ochrony danych osobowych ankieta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem w prawym dolnym rogu   ,,Żłobek”

Ankieta do pobrania

 

Adres: Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

 

sprawę prowadzi: p. Angelika Grabowska tel. 25 787

 

OŚWIADCZENIE o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu oraz okresie jego trwałości

Email Drukuj PDF

W związku z koniecznością załączenia do wniosku aplikacyjnego Oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością, prosimy osoby, które złożyły deklaracje w sprawie wymiany pieców, o podpisanie niniejszego oświadczenia przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości i dostarczenie dokumentu w 2 egzemplarzach  do Urzędu Gminy do pokoju nr 9 w terminie do 15.06.2018r.

WZÓR OŚWIADCZENIA DO POBRANIA

 


Strona 1 z 127
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama