Strona Główna
Aktualności

BUS 500 +

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

W środę, 4 maja, w godzinach od 12.15 do 13.45 do KOSOWA LACKIEGO zawita „BUS 500 +”.
Bus będzie podstawiony przy Miejsko –Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim.

Każdy kto ma pytania, w tym te najbardziej zawiłe i trudne, wątpliwości, chciałby dowiedzieć się więcej na temat programu Rodzina 500 lub po prostu wypełnić wspólnie z urzędnikiem formularz 500 plus uzyska w nim bezpłatną pomoc, informację i poradę.
Na to spotkanie zaprasza Wojewoda Mazowiecki działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Burmistrz Miasta i Gminy KOSÓW LACKI.

Warto skorzystać z okazji bezpłatnych porad i informacji.

                                                                     Serdecznie zapraszamy.

 

zaproszenie na sesję XIII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu  w dniu 28 kwietnia 2016r. o godz. 10°° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury ul. Słoneczna w Kosowie Lackim.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja o pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim.

7.Ocena zasobów pomocy społecznej.

8.Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kosów Lacki za 2015 rok.

9.Informacja o funkcjonowaniu Miejsko – Gminnego Klubu „ Kosovia” w roku 2015. 10.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

     za 2015 rok.

11.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu zadań na drogach powiatowych w gminie Kosów Lacki,

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim za 2015 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosowie Lackim za   2015 rok.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok    2016.

16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17.Sprawy różne.

18.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

19.Zamknięcie obrad.                                                  

                                                                                     Przewodniczący

                                                                                    Rady Miasta i Gminy

 

                                                                                    Stanisław Kuziak        

Poprawiony: wtorek, 26 kwietnia 2016 08:38
 

Zjazd Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Email Drukuj PDF

W dniu 15 kwietnia 2016 r  w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim  odbył się  Zjazd Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, na który przybyli delegaci  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jak  i zaproszeni goście.
Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego druh Jan Słomiak, który wszystkich serdecznie powitał, a następnie przekazał  prowadzenie obrad  wybranemu przewodniczącemu .
W dalszej części Prezes Jan Słomiak  złożył sprawozdanie z działalności za okres  ostatnich 5 lat.
St. brygadier Tomasz Wilk dokonał podsumowania tego okresu pod względem aktywności poszczególnych jednostek na tle Powiatu Sokołowskiego. Podczas  zjazdu dokonano wyboru członków Miejsko-Gminnego ZOSP RP  oraz delegatów na Zjazd Powiatowy i do Zarządu Powiatu.
W trakcie  Zjazdu chwilą ciszy uczczono pamięć  druhów, którzy zmarli w okresie od ostatniego zjazdu.
Na zakończenie dziękując wszystkim przybyłym  w sposób szczególny  podziękowano druhowi Marianowi Sikorskiemu  za długoletnią służbę oraz pełnienie funkcji Prezesa na wszystkich szczeblach ZOSP RP.

Poprawiony: czwartek, 21 kwietnia 2016 08:00 Więcej…
 


Strona 1 z 70
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama