Strona Główna
Aktualności

OGŁOSZENIE dotyczące usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

dotyczące usuwania folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej

 

Gmina Kosów Lacki informuje, że w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu USUWANIA FOLII ROLNICZYCH
I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ,
przeprowadzona zostanie inwentaryzacja  ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy.

Na podstawie uzyskanych informacji zostanie przeprowadzona analiza czy gmina Kosów Lacki spełnia wymogi oraz kryteria narzucone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do zainteresowanych rolników
z terenu gminy Kosów Lacki, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz Big Bagi, o wypełnienie załączonego oświadczenia do dnia 31 października 2019 r. Formularz należy złożyć osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki
(pok. nr 4) bądź wysłać pocztą. Można go pobrać ze strony internetowej: www.kosowlacki.pl – zakładka aktualności, a także w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki, pokój nr 4 oraz u Sołtysów.

 

UWAGA! NINIEJSZE FORMULARZ JEST TYLKO INFORMACJĄ
O POSIADANEJ ILOŚCI WYROBÓW POCHODZĄCYCH
Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE GMINY KOSÓW LACKI.

 

                                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                             /-/ Jan Słomiak

Załącznik do ogłoszenia:

  1. Oświadczenie
Poprawiony: piątek, 04 października 2019 14:49
 

Klub Dziecięcy

Email Drukuj PDF

plakat 3

 

Nabór do Klubu Dziecięcego

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie

Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje, że zakończył się nabór dzieci do Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim 

Lista dzieci przyjętych do Klubu Dziecięcego została wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Poprawiony: poniedziałek, 07 października 2019 14:45
 

INFORMACJA o przyłączaniu do sieci gazowej

Email Drukuj PDF

INFORMACJA

o przyłączaniu do sieci gazowej

W trosce o czyste powietrze i przyspieszenie procesu gazyfikacji, zachęcamy Państwa do składania wniosków o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Budowa kolejnych odcinków sieci uzależniona jest od liczby chętnych odbiorców na poszczególnych ulicach. Podpisanie odpowiedniej ilości warunkowych umów przyłączeniowych daje Inwestorowi asumpt do projektowania i budowy kolejnych odcinków sieci. Formularz wniosku o zawarcie umowy
o przyłączenie a także opis procesu przyłączania do sieci gazowej DUON dostępne są na naszej stronie internetowej
www.kosowlacki.pl oraz
w Urzędzie Miasta i Gminy pok.nr 9.

Umowy przyłączeniowe już mogą podpisywać mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje z ulic: Polna, Nowa, Nurska, Leśna, Sadowa, Radosna, Targowa, Gutowska, Małkińska, a także ulic, gdzie już sieć jest pobudowana: Mostowa, Parkowa, Kościelna, Wolności, Szkolna,Kolejowa, Armii Krajowej.

Ponadto w środy w godz. 900 - 1300 w Urzędzie Miasta i Gminy pokój nr 5, ponownie pełni dyżury przedstawiciel DUON Dystrybucja.

Wzór wniosku 

 


Strona 1 z 181
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama