Strona Główna
Aktualności

Sesja 1

Email Drukuj PDF

Zawiadamiam, iż Komisarz Wyborczy w Siedlcach Postanowieniem Nr 9/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin    i rad miast, wybranych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r. p o s t a n o w i ł  zwołać pierwszą   sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na dzień 28 listopada 2014 r. o godz. 13°°, która odbędzie się   w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji Rady Miasta i Gminy przez najstarszego wiekiem radnego.

2.Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej.

3.Ślubowanie radnych.

4.Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady.

5.Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza.

6.Ślubowanie Burmistrza.

7.Zamknięcie Sesji Rady Miasta i Gminy.

 

                                                                                                   Burmistrz

                                                                                                   Jan Słomiak

 

Wykaz gruntów rolnych mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Kosowie Lackim podaje do publicznej wiadomości wykaz gruntów rolnych mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy

l.p.

obręb

Nr działki

Pow. w ha

Wysokość czynszu rocznego

uwagi

1

Wólka Okrąglik

480

1,72 ha

221,70 zł

dzierżawa na okres 3 lat

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków o wydzierżawienie działek rolnych do dnia 4 grudnia 2014r.

Po tym terminie wnioski zostaną rozpatrzone. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku na daną nieruchomość, zostanie zorganizowany przetarg na wydzierżawienie.

BURMISTRZ

/-/ Jan Słomiak

 

Azbest 2014 info

Email Drukuj PDF

logo11j,, Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Kosów Lacki dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 37.136,00zł"

 

Zaprosznie 11 listopada

Email Drukuj PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-GOK

 


Strona 1 z 41
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama