Strona Główna
Aktualności

Informacja gospodarka niskoemisyjna

Email Drukuj PDF

 pois


Drodzy mieszkańcy!

 

Gmina Kosów Lacki przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Powyższe działania możliwe są dzięki otrzymaniu dofinansowania na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kosów Lacki” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Geneza tworzenia i wdrażania planów gospodarki niskoemisyjnej związana jest z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Działania i projekty zaplanowane do realizacji w ramach Planu przyczynią się do  realizacji celów Pakietu Klimatyczno-Energetycznego: podniesienia efektywności energetycznej, zwiększenia poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Podstawą opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest wykonanie dokładnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy. Obejmuje ona budynki publiczne i mieszkalne, transport oraz przemysł i usługi. Baza inwentaryzacyjna emisji CO2 zostanie stworzona na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego na terenie Gminy Kosów Lacki.

Do najważniejszych korzyści z opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i jego wdrożenia zaliczamy: 

  • możliwość dofinansowania z funduszy unijnych lub środków krajowych działań takich jak: termomodernizacja budynków, czy wdrażanie inwestycji w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii podejmowanych zarówno przez Gminę Kosów Lacki, jak mieszkańców oraz podmioty działające na obszarze Gminy, poprawę warunków życia wszystkich mieszkańców gminy na lepsze,
  • poprawę jakości powietrza, zmniejszenie kosztów energii.

 

Burmistrz

 

Jan Słomiak


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
i efektywność energetyczna


 

Poprawiony: poniedziałek, 18 maja 2015 07:38
 

Ćwiczenia strażackie w kompleksie leśnym Maliszewa

Email Drukuj PDF

https://lh6.googleusercontent.com/-FviUtl8ikLs/VVH6lrgyvfI/AAAAAAAAD_g/08xeiOGTOZw/w1049-h699-no/IMG_2935.JPG

12 maja 2015 roku w kompleksie leśnym Maliszewa odbyły się ćwiczenia straży pożarnej z terenu powiatu sokołowskiego. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie zdolności organizacyjnej i dostosowywanie sposobu reagowania na zagrożenia w trudnych warunkach leśnych. Sprawdzano możliwości manewrowe i systemy łączności oraz mobilność poszczególnych jednostek w terenie.

więcej zdjęć z ćwiczeń

Poprawiony: środa, 13 maja 2015 12:58
 

Spotkanie integracyjne

Email Drukuj PDF

plakat a2 spotkanie integracyjne 448x640

Poprawiony: wtorek, 12 maja 2015 08:51 Więcej…
 


Strona 1 z 53
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama