Strona Główna
Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza wymiana piecy

Email Drukuj PDF

O G Ł O S Z E N I E

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę kotłów grzewczych i instalacje OZE w gminie Kosów Lacki” informuję, iż do 30.03.2018r.od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00 trwa w Urzędzie Miasta i Gminy, pok. Nr 9 nabór deklaracji udziału w Projekcie.


Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Jan Słomiak

Pliki do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie 

Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego


 

Informacja dofinansowanie

Email Drukuj PDF

dofinansowanie na

Kocioł ekologiczny

Nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie wymiany
indywidualnych źródeł ciepła oraz budowy instalacji OZE

Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

ogoszenie

Poprawiony: poniedziałek, 12 marca 2018 11:52
 

Życzenia Dzień Sołtysa

Email Drukuj PDF

 

11 MARCA

 

 

 

 

Z okazji DNIA SOŁTYSA w imieniu

władz samorządowych Miasta i Gminy Kosów Lacki

wszystkim PANIOM i PANOM SOŁTYSOM

składam podziękowania za trud pracy na rzecz

lokalnych społeczności oraz życzę dużo zdrowia, radości

oraz wszelkiej pomyślności i satysfakcji z podejmowanych działań.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Kosów Lacki

Jan słomiak

 

Nabór na urzędników wyborczych

Email Drukuj PDF

W Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach przyjmowane są zgłoszenia kandydatów, którzy chcą pełnić funkcję urzędników wyborczych w gminach z terenu powiatów: m. Siedlce, siedleckiego, garwolińskiego, mińskiego, łosickiego, sokołowskiego oraz węgrowskiego.

Zgłoszenia należy składać do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, pok. 208, II piętro, w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 roku (liczy się data wpływu do Delegatury KBW w Siedlcach), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Pliki do Pobrania

Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Siedlcach

Załącznik do informacji

 Informacja uzupełniająca

 Informacja  zmiana terminu naboru i liczby urzędników wyborczych

Poprawiony: środa, 14 marca 2018 09:24
 


Strona 1 z 118
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama