Strona Główna
Aktualności

Jak wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021?

Email Drukuj PDF

pakiet 3 - jak wzi udzia w nsp

Spis jest naprawdę łatwy! Wystarczy wejść na stronę internetową Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) oraz skorzystać z wygodnej i bezpiecznej aplikacji spisowej. Zrób to jak najszybciej!

Z obowiązku spisowego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) możemy się wywiązać już od 1 kwietnia. Wtedy zacznie działać aplikacja spisowa NSP 2021 – podstawowa i OBOWIĄZKOWA metoda spisu. Nie warto z tym zwlekać!

Do aplikacji zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

Nie masz komputera? Pomogą urzędnicy

Osoby, które nie mają komputera lub telefonu z Internetem, mogą poprosić o pomoc najbliższych lub udać się do Urzędu Gminy lub Miasta i zgłosić chęć udziału w NSP 2021. Na spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowany komputer z dostępem do sieci internetowej. W razie pytań lub problemów wsparciem będzie służyć wyznaczony do tego pracownik Urzędu.

Ze względu na sytuację epidemiczną warto wcześniej sprawdzić telefonicznie dostępność punktu spisowego i umówić się w Urzędzie na konkretną godzinę.

Można również spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99.

Rachmistrz ostatnią deską ratunku

Jeśli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet – w domu lub w Urzędzie Gminy/Miasta – musimy spodziewać się telefonu od rachmistrza lub jego wizyty. WAŻNE – gdy skontaktuje się z nami rachmistrz, nie możemy już odmówić udziału i musimy się spisać. Z tego względu – podkreślmy to raz jeszcze – warto spisać się samemu przez Internet w dogodnym dla nas terminie.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

 

WIELKANOC 2021

Email Drukuj PDF

Zdjęcie

ZDROWYCH, POGODNYCH

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH,

PEŁNYCH WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI

ŻYCZĄ

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI 

Z PRACOWNIKAMI

URZĘDU

 PRZEWODNICZĄCY RADY

MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

WRAZ Z RADNYMI

Poprawiony: czwartek, 01 kwietnia 2021 11:58
 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje, że w dniu 02 kwietnia 2021 r. (piątek) Urząd będzie czynny do godz. 12:00 .
                                                                       

                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                /-/ Jan Słomiak

Poprawiony: wtorek, 30 marca 2021 12:28
 

Zarządzenie 15/2021

Email Drukuj PDF

Zarządzenie 15/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 22 marca 2021r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1


Przeznaczyć do dzierżawy nieruchomości rolne położone w obrębie wsi Tosie, Rytele Święckie, gm. Kosów Lacki, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do zarządzenia.


§ 2

Wykaz w którym mowa w § 1 podaję do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki i na stronie internetowej Gminy www.kosowlacki.pl oraz w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Strona 1 z 223
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama